Sri Sultan Sapa Aruh Warga :  ”Gusti Paring  Dalan Kanggo Sapa Wae Gelem Ndalan”

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyapa warga Sapa Aruh, "Cobaning Gusti Allah awujud Virus Corona" di Bangsal Kepatihan,Danurejan, Yogyakarta. Foto : KRT Kridodiningrat.

Yogyakarta,Elsindonews,-Mensikapi Virus Corona yang telah  menyebar di berbagai Negara,termasuk  di  Indonesia, mengundang rasa prihatin, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menyapa warga  Sapa Aruh, “Cobaning Gusti Allah awujud Virus Corona” di  Bangsal Kepatihan,Danurejan, Yogyakarta, Senin(23/3/2020). Dalam pesannya, berbahasa Jawa diatas kertas  berlogo Keraton  Ngayogyakarta.

Assalamualaikum wr.wb.Mugi Gusti  Allah tansah  paring  berkah  tumraping kita sedaya.Para warga Ngayogyakarta, uga  anak-anakku kang lagi sinau ing omah. Para sedulur kabeh wae.

Ingsun,  Hamengku  Buwono,ing  dina kang  kebak was-was lan tidha-tidha iki, nyuwun para warga  sami  ndedonga  konjuk ing  ngarsaning Gusti Allah,mugi  kita saged  enggal kaparingan pepadhang. Ing  tanggap darurat awit saka sumebaring virus corona iki,kudu diadhepi  kanthi sabar-tawakal, tulus –ikhlas,pasrah lahir-batin,lan kairing  ikhtiyar kang  tanpa kendhat.Semono uga, kita, kang kajibah ngesuhi para kawula.”Wong sabar rejekine jembar, Ngalah urip luwih berkah”

Beda karo prastawa lindhu gedhe tahun 2006 kang kasat-mata.Saiki,kang aran  virus corona iku  yen lumebu ing badan kita ora bisa  karasa lan  tekane uga ora kanyana-nyana.Kita kabeh kudu bisa njaga sehat,laku prihatin,lan  uga wajib ngecakake aturan baku saka sumber  resmi pamarentah kang wis diumumka ing  masarakat.”Gusti paring  dalan kanggo sapa wae gelem ndalan”.

Mula pamundhutku, sing padha eling lan waspada.Eling  marang Kang  Gawe Agesang kanthi”lampah” ratri, zikir wengi,nyuwun pangaksami lan  pangayomane Gusti.Waspada  kanthi  reresik diri lan  lingkungane dewe-dewe.

Nek krasa kurang sehat kudu ngerti lan narima yen wajib “mengisolasi diri” pribadi sajrone 14  dina.Jaga pribadi,Jaga  keluwarga.Jaga  paseduluran. Jaga  masarakat Kanthi jaga, rada ngadohi kumpul-kumpul bebarengan yen pancen  ora wigati tenan. Bisa uga kita  rumangsa  sehat,ning  ora ana kang bisa mesthekake yen  kita bener sehat.Malah bisa  uga nggawa bibit lelara.”Datan serik lamun ketaman,datan susah lamun kelangan”. Pamandhutku mung  saklimah:” Sing ngati-ati”. Mung kita bisa atur pangajab nyuwun kali sing  bebaya lan  tulak-sarik, lan  uga  bisaa tinebihna saka memala kang luwih gede sanggane tumraping kita  manungsa. KRT Kridodiningrat/Isan R

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*